Privatumo politika

Asmens duomenų apsauga 

Infotop.lt tvarko, administruoja ir saugo svetainės paslaugomis besinaudojančiųjų asmenų duomenis bei užtikrina tų duomenų saugumą vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra registruota Infotop.lt svetainėje, taikoma asmens duomenų apsaugos politika. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis Infotop.lt įgyvendina technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Garantuojame, kad Jūsų pateikta asmeninė informacija nebus perduota trečiosioms šalims ar naudojama kitais tikslais, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

AUTORINĖS TEISĖS

Infotop.lt svetainėje esantys prekių ir paslaugų ženklai, logotipai ir žymenys išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, logotipų, žymenų savininkams.

 

Lietuviškų svetainių ir įmonių katalogas TOP.Norim.LT
Kiti sistemos Norim.LT™ projektai

Prekybos centras internete - InfoTop.LT © 2021